Uitgeverij

Flash Luchtvaart Winkel

Flash Aviation

nazorg

Op deze pagina kunt U doorlinken naar de bij ons bekende correcties en aanvullingen op onze en andere uitgaves. Mocht U nog andere gegevens weten of fouten hebben ontdekt, dan horen wij dat graag van U !

coen@flash-aviation.nl

 

75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuigregisters

Herman Dekker heeft inmiddels alle Nederlandse burger- luchtvaartuigregisters op internet geplaatst. Op deze pagina's staan in feite dus ook alle correcties en aanvullingen op zijn boek !

BLu Crash Archief, Ongevallenfoto's 1945-1965

KLu Crash Archief; Ongevallenfoto's 1945-1965

KLu Crash Archief 2; Ongevallenfoto's 1964-1974

Koninklijke Luchtmacht, Vliegtuig- en Registratieoverzicht 1945-2005

Luchtstrijdkrachten België, Vliegtuig- en Registratieoverzicht 1945-2007

Vliegend in Nederland Serie

 

Andere uitgaves

gezocht

Voor een aantal boeken/artikelen zoeken wij nog informatie, misschien kunt U ons helpen ?

KLu

MLD

niet waar

Sommige fouten blijven hardnekkig opduiken in diverse publicaties. En lijken omdat ze her en der vermeld staan correct te zijn. Hieronder staan echter gegevens die bij ons weten absoluut niet waar zijn

KLu

MLD

 

Home

Meer aanvullingen en correcties zijn van harte welkom !

coen@flash-aviation.nl

 Flash Luchtvaart Winkel

Flash Aviation Shop

http://www.flash-aviation.nl